Neden bu kampanya?

1915’te, bundan tam 100 yıl önce, Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu’nda soykırıma uğradılar. Osmanlı devleti o yıllarda Almanya’nın müttefiki olarak Birinci Dünya Savaşı’nda faaldi. 1918’de, askeri yenilgi sonucunda, Osmanlı dağılma sürecine girdi. 1923’de Osmanlı devletinden artakalan topraklarda onun mirascısı kuruldu: günümüzün Türkiye Cumhuriyeti.

Osmanlı iktidarı, yüzyıllardır Türk, Kürt ve diğer müslüman topluluklarla birarada barış içinde yaşayan Ermeniler’den kuşkulanmaktaydı. Bunun sonucunda 1915’te “devlet güvenliği” gerekçe gösterilerek, Ermeniler yürüyerek Suriye çölüne göçe zorlandı. Yüzbinlerce Ermeni konvoylara yapılan silahlı saldırılar sonucunda, hastalık, yorgunluk ve açlıktan dolayı hayatını kaybetti. Ermeniler’in bir kısmı da yola çıkarılmadan yaşadıkları yerlerde, asker olarak Osmanlı ordusunda ve Suriye çölüne ulaşınca katledildi. Öldürülen Ermeni sayısının 800.000 ve 1.500.000 arası olduğu tahmin ediliyor.

Soykırımı tanıma, özür ve barış

Bireylerin inisiyatifi olan bu kampanya, Hollanda’da yaşayan Türkiyeli toplulukların bünyesindeki soykırımla ilgili sessizliğe – kollektif ve açık bir tanıma ve barış çağrısıyla – son vermeyi hedeflemektedir. Biz soykırıma maruz kalmayan, Osmanlı ve daha sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının torunlarıyız; Türk, Kürt, Çerkez ve diğer müslüman topluluklara mensubuz. Ermeni soykırımını tarihimizde kapkara bir sayfa olarak görüyoruz. Bizce, 1915’te işlenen bu Büyük Suç’u ancak tanıyarak ve bundan özür dileyerek tarihimizle yüzleşebilir ve Ermeni kardeşlerimizle barışabiliriz. Tarihimiz, hoşgörünün sayısız örnekleri ile dolu olduğu gibi, aynı zamanda diğer azınlıklara da (örneğin Süryanilere, alevilere ve Kürtlere) karşı uygulanan şiddetle şekillenmiştir. Herkesten önce Ermeni soykırımını tanıma ve bundan özür dileme Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından dile getirilmelidir. Sonuçta Cumhuriyet, Osmanlı devletinin seçkinler tabakasını oluşturan asker, aydın ve bürokratlar tarafından kurulmuştur.

Biz topluluklarımızın bütün bireylerini kişisel olarak 1915’i Tanı Bildirisi’ni imzalamaya çağrıyoruz. Bu bildiriyle Türk hükümetini yıllarca süren soykırım inkar politikasına son vermeye davet ediyor ve elimizi Ermeni kardeşlerimize uzatıyoruz. Ayrıca, bu kampanya ile soykırımı hiçbir zaman açıkça tanımayan Hollanda hükümetini de 1915’i tanımaya çağrıyoruz.