Waarom deze campagne?

In 1915, exact 100 jaar geleden, vond in het Osmaanse Rijk de genocide op de Armeniërs plaats. De Osmaanse staat was op dat moment als bondgenoot van Duitsland actief in de Eerste Wereldoorlog. Na zijn militaire nederlaag in 1918 raakte het rijk in verval. Op het resterende grondgebied ontstond in 1923 zijn erfgenaam: de huidige Republiek Turkije.

De christelijke Armeense bevolking, die eeuwenlang vredig heeft samengeleefd met Turken, Koerden en andere islamitische bevolkingsgroepen, werd gewantrouwd door de Osmaanse machthebbers. In 1915 werden de Armeniërs op last van de staat – onder het mom van de “staatsveiligheid” – te voet gedeporteerd naar de Syrische woestijn. Honderdduizenden Armeniërs vonden daarbij de dood door systematische, gewapende aanvallen op hun konvooien en door ziekte, uitputting en honger. Ook werden er Armeniërs vermoord in hun woonplaatsen, als dienstplichtigen in het Osmaanse leger en na aankomst in de woestijn van Syrië. De schattingen van het totaal aantal Armeense doden lopen uiteen van achthonderdduizend tot anderhalf miljoen.

Erkenning, excuses en verzoening

Deze campagne is een initiatief van individuen die de stilte binnen de gemeenschappen uit Turkije in Nederland rondom de genocide op de Armeniërs willen doorbreken door een collectief en openlijk geluid voor erkenning en verzoening te laten horen. Wij zijn nazaten van burgers van het Osmaanse Rijk en het latere Turkije die niet het doelwit waren van de volkerenmoord, zoals Turken, Koerden, Tsjerkessen en andere islamitische bevolkingsgroepen. De genocide op de Armeniërs vormt een inktzwarte bladzijde in onze geschiedenis. Alleen erkenning van en excuses voor de grote misdaad die in 1915 is begaan kunnen in onze ogen de weg vrijmaken voor een oprechte confrontatie met ons verleden en verzoening met onze Armeense zusters en broeders. Een verleden dat talloze voorbeelden van verdraagzaamheid kent, maar tevens is getekend door geweld tegen ook andere minderheidsgroepen, zoals Arameeërs, alevieten en Koerden. De erkenning van en excuses voor de Armeense genocide moeten bovenal worden uitgesproken door de staat Turkije, een republiek die mede is gesticht door militairen, intellectuelen en bureaucraten uit de elite van het Osmaanse Rijk.

Wij roepen iedereen uit onze gemeenschappen op om de verklaring ‘Erken 1915’ persoonlijk te ondertekenen. Daarmee doen we een beroep op de Turkse regering om een einde te maken aan haar decennialange ontkenningspolitiek én steken we onze hand uit richting onze Armeense zusters en broeders. Ook de Nederlandse regering, die de genocide op de Armeniërs nooit onomwonden heeft erkend, roepen we op tot erkenning.